ชั้น วิชา รายละเอียด ครูผู้สอน กำหนดส่ง
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 19ม.ค.2561
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 19ม.ค.2561
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 18ม.ค2561
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 18ม.ค2561
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 12ม.ค.2561
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 12ม.ค.2561
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด -อ่านวรรณคดีลำนำบทที่8 กระต่ายกับเต่า ครูสุวราพร ก๋องเขียว 11 ม.ค.2561
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด -อ่านวรรณคดีลำนำบทที่8กระต่ายกับเต่า ครูสุวราพร ก๋องเขียว 11 ม.ค.2561
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 5ม.ค.2561
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 5ม.ค.2561
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 4ม.ค.2561
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 4ม.ค.2561
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 15ธ.ค.2560
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 15ธ.ค.2560
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 14ธ.ค.2560
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 14ธ.ค.2560
ป.6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน้า 137-140 ครูชัยวัฒน์ วิบูลย์ณัฐกุล จ 11 ธ.ค. 2560
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 8ธ.ค.2560
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 8ธ.ค.2560
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด -อ่านหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่6ตั้งเอ๋ยตั้งไข่ ครูสุวราพร ก๋องเขียว 7ธ.ค.2560
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด -อ่านหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่6ตั้งเอ๋ยตั้งไข่ ครูสุวราพร ก๋องเขียว 7ธ.ค.2560
ป.6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน้า 137-140 ครูชัยวัฒน์ วิบูลย์ณัฐกุล จ. ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๐
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด -อ่านภาษาพาทีบทที่9เรื่องเกือบไป ครูสุวราพร ก๋องเขียว 6ธ.ค.2560
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด -อ่านภาษาพาทีบทที่9เรื่องเกือบไป ครูสุวราพร ก๋องเขียว 6ธ.ค.2560
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 30พ.ย.2560
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 30พ.ย.2560
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด -อ่านภาษาพาทีบทที่8พูดเพราะ ครูสุวราพร ก๋องเขียว 24พ.ย.2560
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด -อ่านภาษาพาทีบทที่8พูดเพราะ ครูสุวราพร ก๋องเขียว 24พ.ย.2560
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 23พ.ย2560
ป.1A/1ำ ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 23พ.ย2560
ป.5A English Grammar exercise page 125,126,128 in English guide book ครูดวงพร โพธิสาขา 23 November 2017
ป.5A English Grammar worksheet: weather and seasons ครูดวงพร โพธิสาขา 23 November 2017
ป.5B English Grammar Worksheet: Weather and seasons ครูดวงพร โพธิสาขา 22 November 2017
ป.6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน้า 110 มี10 ข้อ หน้า 113 มี 4 ข้อ ครูชัยวัฒน์ วิบูลย์ณัฐกุล จ. 20 พ.ย. 2560
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 17พ.ย.2560
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 17พ.ย.2560
ป.6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม แบบฝึกทักษะ เล่ม 2 หน้า 108 - 110 ครูชัยวัฒน์ วิบูลย์ณัฐกุล พุธ 15 พ.ย. 2560
ป.5A, 5B การงานอาชีพ งานกลุุ่ม 4R ครูรักชัย ศรีพรไพรเพชร 6 พฤศจิกายน 2560
ป.6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน้า 102 ครูชัยวัฒน์ วิบูลย์ณัฐกุล พุธ 1 พ.ย. 2560
ป.5B คณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัดหน้า 7-9 ครูรักชัย ศรีพรไพรเพชร 31 ตุลาคม 2560
ป.5A คณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัดหน้า 6-9 ครูรักชัย ศรีพรไพรเพชร 31 ตุลาคม 2560
P3A1 and P3A2 E-Math Text book page 37. Measure the distances. Simon 12-09-2017
Counters
Counters
RPL Homework Online
Contact: www.rpl.ac.th, 053-537998-9, 053-584221, 053-584223-4