ชั้น วิชา รายละเอียด ครูผู้สอน กำหนดส่ง
ป.6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน้า 110 มี10 ข้อ หน้า 113 มี 4 ข้อ ครูชัยวัฒน์ วิบูลย์ณัฐกุล จ. 20 พ.ย. 2560
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 17พ.ย.2560
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 17พ.ย.2560
ป.6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม แบบฝึกทักษะ เล่ม 2 หน้า 108 - 110 ครูชัยวัฒน์ วิบูลย์ณัฐกุล พุธ 15 พ.ย. 2560
ป.5A, 5B การงานอาชีพ งานกลุุ่ม 4R ครูรักชัย ศรีพรไพรเพชร 6 พฤศจิกายน 2560
ป.6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน้า 102 ครูชัยวัฒน์ วิบูลย์ณัฐกุล พุธ 1 พ.ย. 2560
ป.5B คณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัดหน้า 7-9 ครูรักชัย ศรีพรไพรเพชร 31 ตุลาคม 2560
ป.5A คณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัดหน้า 6-9 ครูรักชัย ศรีพรไพรเพชร 31 ตุลาคม 2560
P3A1 and P3A2 E-Math Text book page 37. Measure the distances. Simon 12-09-2017
Counters
Counters
RPL Homework Online
Contact: www.rpl.ac.th, 053-537998-9, 053-584221, 053-584223-4