ชั้น วิชา รายละเอียด ครูผู้สอน กำหนดส่ง
ป.2A/1, 2A/2 คณิตศาสตร์ ในสมุด ครูธนากร ปรมะปิยังกูร 28 พ.ค 2561
ป.3A/2 Grammar -ทำใน English Guide หน้า 21 - ท่องคำศัพท์ในสมุด ครูวัลธิชา ลังการ์พินธ์ 28 พ.ค.61
ป.3A/1 Grammar -ทำในหนังสือ English Guied หน้า 20 - ท่องคำศัพท์ในสมุด ครูวัลธิชา ลังการ์พินธ์ 28 พ.ค.61
ป.1A/1,ป.1A/2 ภาษาจีน เติมตัวเลขให้ตรงกับภาพลงในช่องว่าง หน้า8 ครู ธันย์จุฑา ทศกร 25 พ.ค 2561
ป.5A/2 ภาษาจีน ใบงาน ครู สุพรรณี สังโสม 30 พ.ค.61
ป.4A/1,ป.4A/2 ภาษาจีน ใบงาน ครู สุพรรณี สังโสม 28 พ.ค.61
ป. 2A/1,ป. 2A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 25พ. ค. 61
ป. 1A/1,ป. 1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 25พ. ค. 61
ป. 2A/1,ป. 2A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 24พ. ค. 61
ป. 1A/1,ป. 1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 24พ. ค. 61
ป.2 วิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนเพาะเมล็ดถั่วที่ครูให้ โดยให้เพาะในสำลีเท่านั้น และรดน้ำทุกวัน ครูจิรัชญา 0824833034 31 พ.ค 2561
ป.2/2 คณิตศาสตร์ ในสุมด ครูธนากร ปรมะปิยังกูร 24 พ.ค 2561
ป.6A,6B English Grammar Exercise 2-3 on page 196-197 อ.ระวีวรรณ วิจิตรพร 24 พฤษภาคม 2561
ป.2A/1 ภาษาจีน คัดแบบฝึกหัดในหนังสือ (หน้า 4-7) ครู ธันย์จุฑา ทศกร 23 พ.ค 2561
ป.5A/1, 5A/2 ศิลปะ ให้นักเรียนนำกระดาษสีต่าง ๆ และกาว สำหรับทำภาพปะติด อ.ทองเนตร อุ่นบ้าน 28 พฤษภาคม 2561
ป.2A/2 คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าที่ 15 ข้อ 4 และ 5 (ใหญ่) ลงในสมุด ครูธนากร ปรมะปิยังกูร 22 พ.ค 2561
ป. 2A/1,ป. 2A/2 ภาษาไทย -ในหนังสือหน้า19-20 อ่านภาษาพาทีบทที่1เรื่องน้ำใส ครูสุวราพร ก๋องเขียว 22พ. ค. 61
ป. 1A/1,ป. 1A/2 ภาษาไทย -ในหนังสือหน้า15 -อ่านภาษาพาทีบทที่1เรื่องใบโบกใบบัว ครูสุวราพร ก๋องเขียว 22พ. ค. 61
ป. 1A/1,ป. 1A/2 ภาษาไทย -ในหนังสือหน้า15 ครูสุวราพร ก๋องเขียว 22พ. ค. 61
ป. 2A/2 ภาษาไทย -การบ้านในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 18พ. ค. 61
ป. 2A/1 ภาษาไทย -การบ้านใตสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 18พ. ค. 61
ป. 1A/2 ภาษาไทย -การบ้านในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 18พ. ค. 61
ป. 1A/1 ภาษาไทย -การบ้านในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 18พ. ค. 61
ป. 2A/2 ภาษาไทย -การบ้านในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 17พ. ค. 61
ป. 2A/1 ภาษาไทย -การบ้านในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 17พ. ค. 61
ป. 1A/2 ภาษาไทย -การบ้านในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 17พ. ค. 61
ป. 1A/1 ภาษาไทย -การบ้านในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 17พ. ค. 61
ป.3A/1, ป.3A/2 Grammar ให้นักเรียนเตรียมสมุดเล่มเล็กมาด้วย เพื่อใช้ในการจดคำศัพท์ ภายในวันศุกร์ ครูวัลธิชา ลังการ์พินธ์ 18 พ.ค 61
ป.2A/1, 2A/2 คณิตศาสตร์ ในสมุด ครูธนากร ปรมะปิยังกูร 17 พ.ค 61
ป.1A/2 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 8ก.พ.2561
ป.1A/1 ภาษาไทย -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 8ก.พ.2561
Counters
Counters
RPL Homework Online
Contact: www.rpl.ac.th, 053-537998-9, 053-584221, 053-584223-4