ชั้น วิชา รายละเอียด ครูผู้สอน กำหนดส่ง
ป.1 A/1 คณิตศาสตร์ -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 21ก.ค.2560
ป.1 A/2 คณิตศาสตร์ -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 21ก.ค.2560
ป.5A คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดเล่ม 1 หน้า 100-101 ข้อ 6-7 ครูรักชัย ศรีพรไพรเพชร 1 สิงหาคม 2560
ป.1 A/1 คณิตศาสตร์ -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 2ส.ค.2560
ป.1 A/2 คณิตศาสตร์ -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 2ส.ค.2560
ป.4A/1 , ป.4A/2 ภาษาไทย ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อทำกิจกรรม 1. กระดาษเอสี่ 2 แผ่น 2. กระกระดาษแข็งขนาดเอสี่ 2 แผ่น 3. กาว ครูพรพิมล หย่างสุวรรณ 4 ส.ค. 60
ป.2A/1 คณิตศาสตร์ ทำในหนังสือแบบฝึกหัด(เล่มเล็ก) หน้า 134-135 ครูธนากร ปรมะปิยังกูร 3 สิงหาคม 2560
ป.2A/2 คณิตศาสตร์ ทำในหนังสือแบบฝึกหัด(เล่มเล็ก) หน้า 134-136 ครูธนากร ปรมะปิยังกูร 3 สิงหาคม 2560
ป.2A/2 ไวยากรณ์ ทำในสมุด ครูวัลธิชา ลังการ์พินธ์ 3 สิงหาคม 2560
ป.5B ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ แบบฝึกหัดที่ 5 หน้า 24 ในหนังสือ Smiles ครูดวงพร โพธิสาขา 3/8/2560
P2A E-Math Text book page 46. Measure and write the distances. Simon 07-08-2017
ป.1A/1 คณิตศาสตร์ -ในสมุด ครูสุวราพร ก่องเขียว 4 ส.ค. 60
ป.1A/2 คณิตศาสตร์ -ในสมุด ครูสุวราพร ก่องเขียว 4 ส.ค. 60
ป.2A/1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ในหนังสือหน้า 95 ข้อ 5 กับ ข้อ 10 ครูธนากร ปรมะปิยังกูร 4 สิงหาคม 2560
ป.2a/2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ในหนังสือหน้า 95 ข้อ 8-10 ครูธนากร ปรมะปิยังกูร 4 สิงหาคม 2560
ป.3A/1, ป.3A/2 ไวยากรณ์ ทำในสมุด ครูวัลธิชา ลังการ์พินธ์ 9 ส.ค. 60
ป.1 A/1 คณิตศาสตร์ - ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 8ส.ค.60
ป.1 A/2 คณิตศาสตร์ -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 8ส.ค.60
ป.1 A/1 การงานอาชีพ -ให้เตรียมกระดาษA4สีฟ้า 1แผ่น,รูปถ่ายคู่กับแม่ 1รูป,อุปกรณ์ในการตกแต่ง,กาว,กรรไกร ครูสุวราพร ก๋องเขียว 10ส.ค.60
ป.1 A/2 การงานอาชีพ -ให้เตรียมกระดาษA4สีฟ้า 1แผ่น,รูปถ่ายคู่กับแม่ 1รูป, อุปกรณ์ในการตกแต่ง,กาว,กรรไกร ครูสุวราพร ก๋องเขียว 10ส.ค.60
ป1A/1 ป.1A/2 ไวยากรณ์ ทำในหนังสือ English Guide หน้า 185 ครูวัลธิชา ลังการ์พินธ์ 10 ส.ค. 2560
ป.4 ลูกเสือ/เนตรนารี ให้นักเรียน สะสมเหรียญรัชกาลที่ 9 จำนวน 10 แบบ(มีเหรียญบาท ,เหรียญสิบบาท, เหรียญห้าบาท ,เหรียญห้าสิบสตางค์ ,เหรียญ25สตางค์ หรืออื่น ๆ) ถ้าครบ 10แบบส่งครูประจำชั้นเป็นหลักฐาน ใส่ถุงเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อย ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี จะมอบเครื่องหมายแสดงว่าเป็นนักสะสมให้ และจะคืนเหรียญให้ทั้งหมดหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ครูทองเนตร(หัวหน้าผู้กำกับลูกเสือ/เนตรนารี) 30 ส.ค. 2560
ป.6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ให้นักเรียนจัดทำหรือประกอบรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ จำนวน 2แบบ แบบแรกตามเลขที่ และแบบที่สอง นักเรียนเลือกเอง ใช้วัสดุเหลือใช้ ที่หาได้ เช่น กล่องสบู่ กล่องยาสีฟัน ฯลฯ ครูชัยวัฒน์ 16 ส.ค. 2560
ป.2A/1, ป.2A/2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ในหนังสือหน้า 105 ข้อ 2 (ใหญ่) 10 ข้อ ธนากร ปรมะปิยังกูร 11 ส.ค 2560
P3A English Student book page 14. Exercise B only. Complete the crossword puzzle. Simon 14-08-2017
ป.1A/1 คณิตศาสตร์ -ในสมุด -ท่องสูตรคูณแม่2-12 ครูสุวราพร ก๋องเขียว 16 ส.ค.2560
ป.1A/2 คณิตศาสตร์ -ในสมุด -ม่องสูตรคูณแม่2-12 ครูสุวราพร ก๋องเขียว 16 ส.ค.2560
ป.2A/1, ป.2A/2 คณิตศาสตร์ ในหนังสือหน้า 111 ข้อ 1 (ใหญ่) มีทั้งหมด 10 ข้อย่อย ครูธนากร ปรมะปิยังกูร 17 ส.ค 2560
ป.1 A/1 คณิตศาสตร์ -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 17ส.ค.60
ป.1 A/2 คณิตศาสตร์ -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 17ส.ค.60
ป.6 A-B คณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัดเล่มที่1 เรื่องทศนิยม *หน้าที่ให้พับไว้ไม่ต้องทำ ครูมัทรี พลังเทียน 18/08/2560
ป.6A/1 , ป.6A/2 ประวัติศาสตร์ ตอบคำถามรัตนโกสินทร์ ตอนต้น 5 ช้อ ส่งวันศุกร์ที่ 18 สค. 2560 ครูวิลาวัลย์ สุวรรณอัตถ์ 18/08/2560
ป.5A , ป.5B ประวัติศาสตร์ ตอบคำถามสมัยอยุธยา จำนวน 5 ช้อ ครูวิลาวัลย์ สุวรรณอัตถ์ 18/08/2560
ป.1 A/1 คณิตศาสตร์ -ในสมุด -ท่องสูตรคูณแม่2-12 ครูสุวราพร ก๋องเขียว 23ส.ค.2560
ป.1 A/2 คณิตศาสตร์ -ในสมุด -ท่องสตรคูณแม่2-12 ครูสุวราพร ก๋องเขียว 23ส.ค.2560
P2A E-Science Workbook page 24. Complete the crossword puzzle. Simon 29-08-2017
ป.1 A/1 คณิตศาสตร์ -ในสมุด -ท่องสูตรคูณแม่2-12 ครูสุวราพร ก๋องเขียว 24ส.ค.2560
ป.1 A/2 คณิตศาสตร์ -ในสมุด -ท่องสูตรคูณแม่2-12 ครูสุวราพร ก๋องเขียว 24ส.ค.2560
ป.6 คณิตศาตร์เพิ่มเติม ข้อ 4 -10 หน้า 86 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ครูชัยวัฒน์ จ. 28 ส.ค. 2560
ป.2A/1, ป.2A/2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหนังสือการงานหน้า 38 ข้อ 1 (ใหญ่) ครูธนากร ปรมะปิยังกูร 4 ก.ย. 60
ป.2A/2 คณิตศาสตร์ หน้า 188 ข้อ 2 ใหญ่ ครูธนากร ปรมะปิยังกูร 1 ก.ย 2560
ป1A/1 ป.1A/2 ไวยากรณ์ ทำในหนังสือ English Guide หน้า 142 ครูวัลธิชา ลังการ์พินธ์ 1 ก.ย. 2560
ป.1A/1 คณิตศาสตร์ ในหนังสือเรียนหน้า171ข้อ1-5ทำลงในสมุด ครูสุวราพร ก่องเขียว 1 ก.ย.2560
ป.1A/2 คณิตศาสตร์ ในหนังสือเรียนหน้า171ข้อ1-5ทำลงในสมุด ครูสุวราพร ก่องเขียว 1ก.ย.60
ป.3A/1 ป.3A/2 ไวยากรณ์ ทำในหนังสือ English Guide หน้า 208 ครูวัลธิชา ลังการ์พินธ์ 4 ก.ย. 60
P1A/1 P1A/2 English Write your name on the sheet. Write nicely please! Simon 04-09-2017
ป.1 A/1 คณิตศาสตร์ ในหนังสือเรียนหน้า174ข้อ1-4หน้า175ข้อ1-4ทำลงในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 4ก.ย.2560
ป.1 A/2 คณิตศาสตร์ ในหนังสือเรียนหน้า174ข้อ1-4หน้า175ข้อ1-4ทำลงในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 4ก.ย.2560
ป.1 A/2 คณิตศาสตร์ ในหนังสือเรียนหน้า174ข้อ1-4หน้า175ข้อ1-4ทำลงในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 4ก.ย.2560
ป.1 A/1 คณิตศาสตร์ -ในหนังสือเรียนหน้า179ข้อ1-5ทำลงในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 5ก.ย.2560
ป.1 A/2 คณิตศาสตร์ -ในหนังสือเรียนหน้า179ข้อ1-5ทำลงในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 5ก.ย.2560
ป. ๖ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ข้อ ๔ - ๘ หน้า ๙๒ - ๙๔ ในหนังสือแบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เล่ม ๒ ครูชัยวัฒน์ วิบูลย์ณัฐกุล พุธ ๖ ก.ย. ๒๕๖๐
ป.1A/1 คณิตศาสตร์ -ในสมุด ครูสุวราพร ก่องเขียว 6ก.ย.2560
ป.1A/2 คณิตศาสตร์ -ในสมุด ครูสุวราพร ก่องเขียว 6ก.ย.2560
ป.4-ป.6 ศิลปะ ให้ส่งงานปฏิบัติในแบบฝึกหัด ภายในวันที่่ 13 กันยายน 2560 อ.ทองเนตร อุ่นบ้าน 13 ก.ย. 60
ป.1 A/1 คณิตศาสตร์ -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 8ก.ย.2560
ป.1 A/2 คณิตศาสตร์ -ในสมุด ครูสุวราพร ก๋องเขียว 8ก.ย.2560
ป.6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน้า ๙๕ หน้า ๙๗ ในหนังสือแบบฝึกทักษะ เล่ม ๒ ครูชัยวัฒน์ วิบูลย์ณัฐกุล จ. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๐
ป.1A/1 คณิตศาสตร์ -ในสมุด ครูสุวราพร ก่องเขียว 12 ก.ย.2560
ป.1A/2 คณิตศาสตร์ -ในสมุด ครูสุวราพร ก่องเขียว 12 ก.ย.2560
ป.6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ข้อ ๕-๗ หน้า ๙๘ ครูชัยวัฒน์ วิบูลย์ณัฐกุล พุธ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐
P3A1 and P3A2 E-Math Text book page 37. Measure the distances. Simon 12-09-2017
Counters
Counters
RPL Homework Online
Contact: www.rpl.ac.th, 053-537998-9, 053-584221, 053-584223-4